Anasayfa

Biyografi Eserleri   Makaleler Fetvalar
 
 Biyografi
 

  
    1952 Mardin / Kızıltepe’de doğdu. Küçük yaşta ilim tahsiline başladı. Yörenin alimlerinden okuyarak hızlı bir şekilde ilerledi ve bu ilerleyişini yörenin en önde gelen alimlerinden (Seyyid Muhammed EL-ARABKENDİ)’den icazet alarak taçlandırdı. Yüksek tahsilini yanında yapıp icazet aldığı hocasından hemen ayrılmayıp hocasının yaşlanması sebebiyle hocasının yerine geçti. Henüz genç yaşta bu görevi deruhte edebilecek kabiliyette olduğunu ispatladı. Kendisini sürekli geliştirdi ve yöre alimlerinde pek de görülmeyen bir durum olan, genç yaşta eser vermeyi başardı.Hoca efendinin kabiliyeti ve kendi sahasında otoriterliği onu tanıyan alimler tarafından itiraf ve ortaya koyduğu şaheser kitaplarla da ispat edildi. Kitapları İslam aleminde kabul gördü ve otoriteler tarafından benimsendi.
           
            Eserleri:

            1. Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet
            2. Sahabe Dönemi
            3. Dehlevi’nin Tasavvuf Anlayışı ve Islahatçı Görüşleri
            4. Nebevi Ahlak
            5. Sahabeye Dil Uzatanlara Reddiye
            6. Allah’a Gidenlere Kılavuz.
           
            Bunların Dışında Arapça ve Türkçe birçok araştırma ve makalesi bulunmaktadır. Arapça kitaplarından bazıları Arap Dili ve Edebiyatına dair (Şerh el-Behcetulmerdiyye). Usulü Hadise dair; (Şerh Nuhbetulfiker) Miras ilmi hakkında bir risale, Münazara ilmine dair bir risale, Misyonerlik ve Dinler Tarihi Hakkında geniş ve derin araştırmaları, ve burada saymadığımız diğer eserleri…